Kontingent for sæsonen 2019/2020

Ungdomsspiller: 600 kroner. Der ydes søskenderabat på kr. 100, dvs., at der betales kr. 600 for det første barn og kr. 500 pr. barn for de efterfølgende børn med samme adresse.

Motionsspiller: 700 kroner

Motionsspiller / Fællestræning onsdag: 1100 kroner (heraf kr. 350 for bolde i hele sæsonen)

Pensionistspiller: 450 kroner

Som ungdomsspiller skal du betale dit kontingent senest den 30. september 2017.

 

Som motionsspiller skal du betale dit kontingent senest 1. spilledag, dvs. primo september

 

Som pensionistspiller skal du betale dit kontingent senest 1. spilledag, dvs. primo september

 

Kontingentet indsættes på reg.nr./kontonr: 0354 – 3540 033 233. Har du spørgsmål omkring betaling bedes du kontakte klubbens kasserer Anne Knudsen på 24 47 76 56 eller på kasserer@glumsoebadminton.dk

Opgiv dit navn i feltet “Meddelelse til modtager”, når du betaler over netbank.

Betalinger registreret efter den seneste betalingsdato pålægges et gebyr på kr. 50 pr. rykker.

Ved senere indmeldelse end sæsonstart skal man betale kontingentet med det samme. Rykker-gebyr på kr. 50 opkræves efter 14 dage.